Aikido Liderstvo© Spoj istočnih principa i zapadne psihologije

Date: 2013-07-04 Category: ,

Contact Us!

[contact-form-7 404 "Not Found"]

Da li je liderstvo samo skup tehnika ili je to nešto svojstveno svakom lideru? Na osnovu čega nastaje liderstvo i na koji način možemo ući u njegovu suštinu? Ovaj program, koji predstavlja spoj principa japanskih vještina Aikido i Kaizen i zapadnih modela emotivne inteligencije i pozitivne psihologije, je namijenjen liderima koji žele pronaći put u višu dimenziju svog liderstva. Trening omogućava učesnicima da spoznaju sebe, otkriju snagu i energiju koju nisu ni znali da posjeduju, i pomaže im da primjene nove ideje u cilju ostvarivanja maksimalnih pozitivnih efekata uz korištenje minimalnih napora, i tako povećaju vlastiti radni učinak i doprinesu učinku svog tima.

SVRHA NAŠEG NOVOG RJEŠENJA ZA EFEKTIVNO LIDERSTVO je da Vas poveže sa unutrašnjim izvorom Vašeg liderskog potencijala i da Vam omogući da otkrijete nove izvore energije kako u Vama samima, tako i u Vašim odnosima sa novim načinima upravljanja Vašom energijom u cilju njenog prenošenja i motiviranja ljudi u okruženju. Ova obuka će Vam također pružiti komplet praktičnih alata kako bi se vještine liderstva mogle primjenjivati u svakodnevnom životu.

AIKIDO LIDERSTVO uključuje znanja i principe Aikido, Kaisen-a, pozitivne psihologije (psihologija rasta) i emotivne inteligencije u koncept liderstva nas samih i drugih. Tijekom programa, liderima se predstavlja suština ovih koncepata, što im omogućava da preispitaju vlastitu efektivnost u svakoj od navedenih područja. Korištenjem tehnike facilitacije dijaloga, individualnih vježbi i vježbi u parovima zasnovanih na Aikido pokretima, učesnici imaju priliku istražiti nove načine za tjelesnu i verbalnu komunikaciju, kao i da nauče tehniku slušanja, kako bi se odnosili prema drugima sa više tolerancije, strpljenja, gracioznosti i efektivnosti u svakodnevnim situacijama. U cilju usvajanja navedenih novih znanja na radnom mjestu, koristi se kombinacija principa fizičkih pokreta iz Aikida i najnovijih modela zapadne psihologije, kako bi se omogućilo liderima da razvijaju provjerene strategije za stalan i temeljit osobni razvoj.

Nakon završetka programa, polaznici će biti u stanju da:

Povežu se sa izvorom vlastite motivacije i liderstva.

Pronađu novu energiju i ravnotežu.

Vode druge na kreativan način koji odiše energijom i omogućava razvoj.

 

Potencijalni naredni programi

Individualni koučing na bazi Aikido liderstva

Obuka iz pozitivnog liderstva

Motivacija 3.0 – Unutrašnja snaga

EQ – Emotivna inteligencija

Koučing iz oblasti liderstva