Karipska avantura

Date: 2013-07-04 Category: ,

Contact Us!

[contact-form-7 404 "Not Found"]
caribbean-adventure2

Develorov program Karipska avantura© zasnovan je na ideji iskustvenog učenja ,a pritom je, poput igre, veoma zabavan i uzbudljiv za polaznike. Tijekom igre,  imaju priliku da shvate i uvide važnost planiranja u situacijama donošenja efektivnih odluka, i kada su resursi i informacije ograničeni.

SVI ZNAMO KOLIKO JE VAŽNO planirati i analizirati situaciju ukoliko želimo da donesemo ispravnu odluku. Svjesni smo toga, ali se ipak ne ponašamo uvijek u skladu sa tim pravilom.

TIJEKOM OVE UZBUDLJIVE SIMULACIJE timovi će se suočiti sa ogromnom količinom informacija pod ozbiljnim vremenskim pritiskom. Ovo znači da će morati efektivno komunicirati, na pravi način podijeliti posao, držati se planova, ali i ostati fleksibilni i prilagodljivi novim okolnostima. Ukoliko uspiju da se izbore sa ovakvim uvjetima, uspješno će donositi odluke tijekom igre.

NAKON ZAVRŠETKA AKTIVNOSTI, POLAZNICI ĆE IMPLEMENTIRATI sva svoja razmatranja s osobnog i timskog aspekta, i nakon shvaćanja ključnih točki programa moći će kreirati akcijski plan za svakodnevnu rutinu. Program može biti održan samostalno, ali može biti i sastavni dio menadžment ili kick-off sastanka te kao team building program.

Do završetka programa, polaznici će naučiti kako da:

povećaju efektivnost individualnog i organizacijskog donošenja odluka, suradnje i komunikacije.

Potencijalni napredni programi

Upravljanje Projektima

Osnove Strateškog Planiranja

Upravljanje Promjenom