Svjesna komunikacija

Contact Us!

[contact-form-7 404 "Not Found"]
conscious-communication2

Dobra komunikacija između ljudi je preduvjet dobre radne atmosfere i efektivnog rada. Stoga su vještine jasnog i jednostavnog govora sa puno samopouzdanja, aktivnog slušanja, motiviranja i utjecaja na druge od suštinskog značaja, ali se one ne smiju uzimati zdravo za gotovo. Mi se ne rađamo sa ovim vještinama, ali ih stječemo tijekom čitavog života.

NAŠ PROGRAM RAZVIJA FUNDAMENTALNE KOMUNIKACIJSKE VJEŠTINE koje omogućavaju polaznicima da ih drugi razumiju tako što će naučiti da komuniciraju efektivno, jasno i uvjerljivo, pri čemu ih slušatelji prihvaćaju sa odobravanjem, kao i da razumiju druge tako što ih aktivno slušaju.

PORED UČENJA O PRINCIPIMA I OSNOVAMA KOMUNIKACIJE, program je usmjeren i ka povećanju spoznaje vlastitih prednosti i nedostataka u području komunikacija. Program otvara prostor za dodatno osobno usavršavanje i pruža polaznicima individualnu podršku. Sam po sebi, ovaj program povećava samopoštovanje polaznika, kao i samopouzdanje u korištenju različitih kanala komunikacije, bilo da se radi o komunikaciji „licem u lice“, email-om ili telefonom. Nakon pohađanja programa, polaznici će biti u stanju da se bolje izražavaju, kao i da stvaraju više komunikacijskih situacija u kojima su oni pobjednici.

Nakon pohađanja programa, polaznici će biti u stanju da efektivnije komuniciraju izražavanjem vlastitih misli na jasan i lucidan način, kako bi ih drugi slušali i razumjeli, kao i da koriste vještine aktivnog slušanja kako bi bolje razumjeli svoje partnere.

 

Mogući tečajevi koji se preporučuju kao nastavak programa

  • Asertivna komunikacija
  • „Insights” test za utvrđivanje osobne efektivnosti
  • Efektivno rješavanje sukoba
  • EQ – Emocionalna inteligencija