Savjetodavna Prodaja

Date: 2013-07-04 Category: ,

Contact Us!

[contact-form-7 404 "Not Found"]
csp

Što izdvaja odlične prodavače od prosječnih? Ovaj program je fokusiran na dvije kompetencije: vještine kreiranja povjerenja i odgovarajućeg razumijevanja potreba klijenta. Ukoliko se savladaju ove vještine, uspjeh je zagarantiran.

PROCES SAVJETODAVNE PRODAJE je pažljivo kreiran, svjestan pristup  prodaji sa fokusom na očekivanja i potrebe klijenta. On pomaže prodavaču da svoj stil pregovaranja sa klijentima dovedu na najviši nivo. Proces se zasniva na slijedećem: ukoliko kupci imaju poverenja u prodavača koji će im ponuditi i prodati proizvod  koji u potpunosti odgovara njihovim potrebama i budžetu, onda nema razloga da se prodaja ne izvrši.

TEČAJ DETALJNO ANALIZIRA faze procesa prodaje u odnosu na tržište i klijenta, ciljeve i idealno ponašanje prodavača u svakoj od faza prodaje u zavisnosti od očekivanja  i tipologije klijenta (kao što je detaljnije opisano u Develor DDS sistemu).

Uz praktične pristupe i situacijske vježbe orijentirane na odnos sa klijentom, koje su povezane sa svakom fazom procesa, polaznici će stvoriti svijest kako da na  najbolji način planiraju i upravljaju čitavim procesom prodaje, fokusirajući se na dugoročne rezultate.

Do završetka programa polaznici će biti u stanju da planiraju i upravljaju procesom prodaje, što će dovesti do povećanog prodajnog učinka i prometa.

Preduvjeti

Osnovni principi prodaje

Potencijalni napredni programi

  • Koučing na radnom mjestu
  • Vještine pregovaranja
  • Istraživanje prodaje