EFEKTIVNO RJEŠAVANJE SUKOBA

Date: 2013-07-04 Category: ,

Conflict_resolution_Head

Svi se susreću sa brojnim konfliktnim situacijama na poslu i na području socijalne interakcije. Konflikti mogu ili negativno utjecati na međuljudske odnose, ili s druge strane, mogu pomoći u razjašnjavanju situacije. Način na koji rešavamo konflikte može u velikoj mjeri utjecati na buduću suradnju sa ljudima sa kojima komuniciramo.

KONFLIKTI TAKOĐE MOGU IMATI POZITIVNE EFEKTE; međutim, ukoliko se ne “vode” na pravi način, oni mogu rezultirati ozbiljnim posljedicama, koje mogu razoriti odnose unutar osoblja, kreativnost i produktivnost, i na kraju uništiti financijske resurse.

KROZ OVAJ PROGRAM, POLAZNICI ĆE RAZUMJETI prirodu konfliktnih situacija, naučiti da procjenjuju njhov utjecaj na radni učinak, i takođe saznaju kako da ishode konflikta učine konstruktivnim. Upoznati će se sa razvojem, komponentama i uobičajenim tijekom konfliktnih situacija, kao i potencijalom i učinkovitim stilovima rješavanja istih, i naravno načinima na koji ih mogu primjeniti.

TEČAJ PRUŽA BROJNE ALATE, tehnike i teorije upravljanja kofliktima, koje polaznici mogu savladati kroz realne situacije. Na ovaj način upravljanje konfliktima se pretvara u koristan alat koji olakšava put do zadovoljstva i profitabilnosti.

Do završetka programa, polaznici će naučiti kako da prepoznaju razloge nastanka konfliktnih situacija i zajedničkim snagama i asertivno izaberu odgovarajući način rješavanja istih, i tako dođu do najboljeg mogućeg rješenja.

Potencijalni napredni programi

  • Asertivna komunikacija
  • Menadžerska komunikacija
  • Insights lična efektivnost