Efektivno vođenje sastanaka

Contact Us!

[contact-form-7 404 "Not Found"]
effective-meetings2

Efekt štete je mjerljiv, mentalni efekt je destruktivan – loše organiziran sastanak je najveći neprijatelj efektivnog radnog učinka. Od izuzetno velike važnosti je da razumijemo kada je korisno, a kada opasno održati strukturiran radni sastanak. Polaznici će također naučiti strukturu efektivnog sastanka, najmodernije metode ispitivanja problema i upoznati će praktične alate koji im mogu biti od pomoći u upravljanju „nezgodnim” sudionicima. 

Sastanak ili radionica? U čemu je razlika? Što je cilj našeg sastanka? Koliko dugo treba trajati? Koliko ih često treba održavati? Koga treba pozvati na sastanak? Kako upravljati agresivnom osobom XY? A, kako upravljati pedantnim Z? Kako možemo saznati što je uzrok problema? Kako možemo više uključiti kolege u pronalaženje rješenja za postojeći  problem? 

NEPRIPREMLJENI I LOŠE VOĐENI SASTANCI se smatraju pogubnim kako za sam utisak, tako i za njegov efekt.  Naš program daje praktična rešenja kao odgovore za gore spomenuta pitanja, koja se mogu lako integrirati, nudi alate koji se mogu uspješno iskoristiti u organiziranju sastanaka i radionica.

Do kraja obuke, polaznici će biti u stanju da pripreme i vode sastanak koji je interesantan, efektivan i sa manje prisutnom frustracijom.

Potencijalni napredni programi

Profesionalna prezentacija: priprema

Profesionalna prezentacija: izvođenje

Timsko Sociomapiranje- dijagnoza i radionica