Suština liderstva

Contact Us!

[contact-form-7 404 "Not Found"]
essence-of-leadership2

Program je usmjeren na osnovna znanja i kompetencije koje su neophodne u upravljanju (vođenju) ljudima. Pored jedinstvenog pristupa situacijskom liderstvu koji se zasniva na Develor-ovom modelu životnog ciklusa, polaznici će biti upoznati sa klasičnim  i najnovijim metodama razvoja motivacije pomoću vježbi i studija slučajeva specijalno prilagođenih  potrebama kompanije.

RUKOVOĐENJE MOŽE BITI INTUITIVNO ILI SVJESNO, prema našim kolegama se možemo ponašati u skladu sa našom osobnošću ili nivou njihove stručnosti i motivacije. Intuitivan pristup rukovođenju je često od velikog značaja, iako su se dugoročno gledano  uspešnijima pokazali menadžeri koji odabiraju metode  i pristupe rukovođenju koji su u skladu sa potencijalima podređenih.

PROGRAM UTJEČE NA TO DA MENADŽERI  postanu svjesni direktnog utjecaja  individualnog radnog učinka na rezultate kompanije i pokazuje kako se  može djelovati na ove elemente. Model situacijskog liderstva, koji predstavlja glavni element ovog tečaja, gradi se na osnovu Develor-ovog modela životnog ciklusa zaposlenog. On otkriva koji je element modela situacijskog liderstva najefektivniji u određenim fazama njegovog životnog ciklusa.

PRISTUPI RUKOVOĐENJU SA KOJIMA SE UPOZNAJEMO produbljuju se kroz realne studije slučajeva; štoviše, oni se uvježbavaju i fino oblikuju kroz specifične situacijske vježbe koje su specijalno  prilagođene potrebama klijenta.  Pored upoznavanja  4 elementa karakterističnih za model situacijskog liderstva, posebna pažnja se posvećuje na praktičnu asimilaciju klasičnog motivacijskog modela i upoznavanje sa najnovijim teorijama i njihovu primjenljivost na intrinzičnu motivaciju zaposlenog.

Do završetka programa polaznici će biti u stanju da individualnim pristupom i svjesno rukovode svojim podređenim,  primjenjujući odgovarajuće alate i pristup rukovođenja, kako bi postigli željene rezultate. Štoviše, biti će u stanju da efektivno razvijaju kompetencije zaposlenih i motiviraju ih da postignu vrhunski rezultat.

Potencijalna naredna obuka

  • Motivacija 3.0 – Unutrašnja moć
  • Liderski  Coaching
  • Upravljanje udaljenim timovima
  • Insights® Osobna Efektivnost
  • Insights® Raznobojno Liderstvo