Insights® Discovery Osobna Efektivnost

Insights_Personal_Effectiveness_Advanced_head

Program kroz šest tema istražuje najvažnija pravila uravnotežene upotrebe boja energija. Postavljanje ciljeva, kreativno rješavanje problema i upravljanje vremenom pružaju alate za dostizanje višeg nivoa efektivnosti. Moduli Kooperacija, Izgradnja odnosa sa teškim suradnikom i Davanje povratne informacije će nam pomoći da pronađemo pristaše naših ciljeva. Svrha tečaja je naučiti polaznike da vješto, svjesno i na različite načine koriste sve četiri boje energija.

NAKON UPOZNAVANJA SA INSIGHTS DISCOVERY SISTEMOM, postajemo svjesni vlastitih vrijednosti, snaga i slabosti. Unapređivanje najmanje zastupljenih boja energija kroz svakodnevnu vježbu bez ikakve podrške je veoma teško – barem u početku. Obuka Insights Osobna Efektivnost (napredni nivo) pruža pomoć  u razvoju učesnika na šest određenih polja rada

URAVNOTEŽENA I SVJESNA UPOTREBA boja energija nam pomaže da otkrijemo, te temeljitije i efektivnije analiziramo situacije, zadatke ili probleme i tako pronađemo bolja rešenja. Istovremeno, pridobijanjem pristaša, unapređujemo svoje poslovne veze, timski rad i poslovne rezultate. Komunikacijske i kooperativne vještine će i dalje biti unaprjeđivane obnavljanjem i produbljivanjem  Insights metodologije.

TIJEKOM TEČAJA mi pomažemo polaznicima da primjene prethodno i novostečeno znanje uz raznovrsne, jednostavne modele koji lako i brzo mogu biti upotrebljeni u realnim  životnim  situacijama.

Do završetka programa, polaznici će moći da efektivno postavljaju ciljeve, kreativnije i pouzdanije rješavaju probleme, razvijaju i primjenjuju modificirane strategije upravljanja vremenom, uspješno i efektivno surađuju sa kolegama.

Preduvjeti

Insights Osobna Efektivnost

Potencijalni napredni programi

  • Insights Efektivnost Tima
  • Insights Raznobojno Liderstvo
  • Insights Efektivna Prodaja