Insights® Discovery Efektivna prodaja

Date: 2013-07-04 Category: ,

Contact Us!

[contact-form-7 404 "Not Found"]
Insights-Discovery-Sales-Effectiveness2

Većina ljudi smatra da se svi mogu baviti prodajom. Bilo da smo u poziciji kupca ili prodavača, svjesni smo zadataka osobe koja prodaje. Ali, da li zaista znamo šta čini prodavača uspješnim i efikasnim? Ovaj program nam pomaže da povećamo rezultate prodaje unapređujući stav, vještine i ponašanje.

TIJEKOM PROGRAMA, pored osnovnih teorija, polaznici pripremaju slučajeve za dva klijenta iz Develorove “Matrice Klijenata” i strategije koje mogu odmah implementirati nakon tečaja.

TIJEKOM PROGRAMA ISTRAŽUJEMO PROCES PRODAJE zasnovan na Develorovom modelu prodaje i način postizanja veće efiksanosti, oslanjajući se na vlastite snage i upotrebu Insights boja energija. Mi također okrivamo ponašanja i strategije potrebne za uspješnu prodaju kroz sistem prioriteta prodavača. Polaznici će naučiti da primjenjuju Insights osnovna pravila prodaje; identificiraju i prepoznaju dominantne boje energija kod klijenata i prilagode se i utječu na njih tijekom različitih faza prodaje. Pored toga, polaznici će dobiti priliku da vježbaju i dodatno razviju svoje Insights znanje o procesu prodaje, na osnovu posebnih vježbi.

INSIGHTS DISCOVERY OSOBNI PROFIL I POGLAVLJE O EFEKTIVNOJ PRODAJI su ključni za program jer pojedincima pružaju mogućnost da istraže svoj stil prodaje i kako će se on manifestirati u svakoj od faza u procesu prodaje.

Do završetka programa, polaznici će moći maksimalno unaprijediti efektivnost prodaje upotrebljavajući četiri boje energija u zavisnosti od kupovnog stila i potreba klijenta, kao i same prodajne situacije.

Preduvjeti

Insights Discovery Osobna Efektivnost

Potencijalni napredni programi

Insights Osobna Efektivnost – Napredni Nivo

Vještine pregovaranja

Strateško upravljanje odnosima sa klijentima