Insights® Discovery Efektivnost Tima

Date: 2013-07-04 Category: ,

Contact Us!

[contact-form-7 404 "Not Found"]
Insights_Team_effectiveness_Head

Svi smo mi dijelovi različitih timova, pa i naš uspjeh u velikoj mjeri zavisi od članova tima kome pripadamo. Novi Develor program zasnovan na Insights tipovima osobnosti i samouvidu može pomoći timovima da postanu efektvniji. Zapravo, tu se ne radi samo o fokusiranju na razvoj pojedinaca, već i na zajednički razvoj timova.

PROGRAM POČINJE analizom boja energija cijelog tima. Na taj način mi otkrivamo individualne vrijednosti koje su neophodne za dobar timski rad. Poznavanje najzastupljenijih boja energija u timu nam pomaže da opišemo snage i slabosti tima. Tijekom programa, mi izdvajamo vrijeme za rad sa svakim pojedincem kako bismo ustanovili idealnu raspodjelu rada, pritom ne zanemarujući ciljeve tima.

NA OSNOVU INSIGHTS® SAZNANJA, obuka o Osobnoj Efektivnosti stavlja poseban naglasak na konstruktivnu upotrebu boja energija, u cilju zajedničkog uspjeha tima. Preporučujemo ovu obuku tek formiranim kao i timovima koji već neko vrijeme funkcioniraju, kako bi na taj način mogli u budućnosti koristiti nove razvojne mogućnosti.

Do završetka programa, polaznici će moći upotrebljavati snagu tima, stvoriti svijest o mogućim slabostima i podržati članove tima u davanju njihovog maksimuma u svrhu postizanja zajedničkog poslovnog cilja.

Preduvjeti

  • Obuka Insights® Osobna Efektivnost
  • Insights Discovery Osobni Izveštaj (ne stariji od 1 godine)

Potencijalni napredni tečajevi

  • Insights Osobna Efektivnost – Napredni Nivo
  • Upravljanje Udaljenim Timovima
  • Multikulturalna Komunikacija