Multikultur- ološko ispitivanje

Date: 2013-07-01 Category:

Multikulturološko ispitivanje

Daljinski upravljač je elektronski uređaj i najčešće se koristi za bežičko upravljanje televizijom iz daljine.

Svaki menažer udaljenih timova, i poslovni čovek koji blisko sarađuje sa partnerima iz različitih zemalja, sanja da poseduje sličan daljinski upravljač za svoj tim pozicioniran u udaljenim delovima sveta.

multikulturolosko_cover

DRUGA JEDINSTVENA REŠENJA KOJA DEVELOR NUDI