Principi prodaje (stav u prodaji)

Date: 2013-07-04 Category: ,

Contact Us!

[contact-form-7 404 "Not Found"]
principles-of-sales-sales-attitude_2
principles-of-sales-sales-attitude_icon

Prodavači ili drugi zaposleni koji komuniciraju sa internim ili eksternim klijentima su često previše fokusirani na osobine proizvoda koji nude i na ciljeve koje trebaju ostvariti. Radeći svakodnevno rutinske poslove, često zaboravljaju najvažnija pitanja: što je klijentu potrebno i kako nas kupci zaista vide.

 U POSLJEDNJE VRIJEME SVI POSLOVI ZAHTIJEVAJU POSJEDOVANJE VJEŠTINA PRODAJE. Teško je pronaći posao koji ne uključuje rad sa klijentima. Direktno ili indirektno kontaktiranje klijenata uvijek kao mogućnost ima potencijalnu prodaju proizvoda. Kako ćemo prepoznati potencijalnu prodajnu situaciju? Koje vrste prodajnih situacija su prisutne u okviru Vaših radnih aktivnosti ili Vaših kolega? Kako možemo na najbolji način iskoristiti ove mogućnosti? Kako možemo ostvariti korist u ovim situacijama ili pronaći nove mogućnosti za prodaju???

TEČAJ „STAV U PRODAJI”  namijenjen je svim ljudima koji komuniciraju sa klijentima ili će to raditi u budućnosti. Polaznici će se upoznati sa principima i procesom prodaje zasnovanim  na najnovijim teorijskim konceptima.

OSIM TOGA, ONI ĆE STEĆI ZNANJE o različitim očekivanjima klijenata, načinima za otkrivanje skrivenih potreba klijenta, kao i tehnikama koje treba koristiti kako bi se ispunila očekivanja klijenta. Učesnici će se upoznati sa Develor-ovim  Modelom situacijske prodaje i njegovom praktičnom primjenom.

Do završetka programa polaznici će biti u stanju da svjesno komuniciraju sa potencijalnim ili postojećim klijentima, uslijed boljeg razumijevanja njihovih očekivanja i potreba, kao i sistematičnijeg razmišljanja o njihovim mogućnostima.

Potencijalni napredni programi

  • Savjetodavna prodaja
  • Istraživanje prodaje
  • Vještine pregovaranja