Stručna priprema prezentacije

Presentation_Preparation_Head

Na našem tečaju ćete naučiti kako da pripremite elegantne prezentacije koje će unijeti promjene u razmišljanje i ponašanje vaše publike. Naučiti ćemo vas kako postaviti ciljeve i planirati javni nastup, kako da se koncizno izražavati i sažeti glavne poruke i kako da napravite efektne slajdove. Tokom čitavog treninga, imati ćemo na umu osnovni princip definiranja strukture poruke, tj. da su vizualni efekti bitni, ali samo kao podrška glavnoj poruci.

 ‘NISAM IMAO DOVOLJNO VREMENA DA NAPIŠEM KRATKO PISMO, pa sam umjesto toga napisao dugačko’ -Mark Twain. Ovaj citat jasno izražava razloge zbog kojih je većina prezentacija dosadna, pa čak i patetična. Danas briljantna ideja nije dovoljna sama po sebi. Njeno ‘‘pakiranje‘‘ određuje da li će za nju postojati zainteresiranost i financijska sredstva. Većina ljudi koji drže prezentacije skoro nikada ili bar nedovoljno razmišlja koju vrstu promjene želi da postigne kod publike. Da li samo žele da ih informiraju, potaknu da budu aktivniji, ili ih motiviraju? Slajdovi koji obiluju velikom količinom podataka, mogu toliko umoriti publiku, da kada bi predavač otišao sa vlastitog predavanja niko ne bi ni primjetio, a ni zamjerio.

TIJEKOM PROGRAMA polaznici će savladati vještinu pripreme efektivne prezentacije kroz  vježbe, analizu vlastitih prezentacija i uvođenje potrebnih promjena.

Do kraja programa, polaznici će biti u stanju da planiraju koncept prezentacije kreiranjem nezaboravnih poruka.

Neophodno predznanje:

Poznavanje MS PowerPoint  softvera

Potencijalni napredni programi:

  • Klinika za prezentaciju
  • Sručno izvođenje prezentacije
  • Menadžerska komunikacija