Upravljanje projektom

Date: 2013-07-04 Category: ,

Contact Us!

[contact-form-7 404 "Not Found"]
project-management2

U današnje vrijeme, sve je prisutnija praksa da se radni zadaci delegiraju zaposlenima u vidu projekata. I bez obzira o kojoj se oblasti poslovanja radi, uslijed povećane konkurencije sve je veća potražnja za uspješnim projektnim menadžerima. Suština upravljanja projektom nije u zadacima, resursima, i rokovima, već prije svega u ljudima koji su angažirani.

BEZ OBZIRA DA LI SE KOMPANIJA BAVI proizvodnjom materijalnih dobara ili prodajom usluga, principi su uvijek isti: nije važno raditi intenzivno, već biti efikasan u poslu. Ako upravljate projektom najbolje što umijete, vi ne samo što štedite vrijeme, već postajete i profitabilniji od konkurencije. U tome će vam pomoći ovaj program obuke: on daje smjernice i neophodnu pomoć za razvijanje sposobnosti koje projektni menadžer treba posjedovati, tj. da definira projektni zadatak, upravlja rizicima, planira dimenzije kvalitete, vremenskih rokova i troškova, prati realizaciju projektnog zadatka, kontrolira implementaciju projektnih aktivnosti i koordinira zatvaranje projekta.

IAKO POSTOJE PROJEKTI NA KOJIMA RADI VIŠE STOTINA LJUDI u toku nekoliko godina na realizaciji velikih programa vrijednih nekoliko milijardi Eura, osnovni principi realizacije ovih projekata kao i minijaturnog projekta koji traje dvije sedmice i na kome radi samo jedna osoba se u principu ne razlikuju. Alati, metode, i rješenja koji su opisani na treningu su od velike pomoći u implementaciji projekata, bez obzira da li radite sami ili vodite veliki tim ljudi, i bez obzira da li vam ili ne, u poslu pomažu kompjuterski programi za planiranje.

Nakon pohađanja programa, polaznici će biti u stanju da pretvaraju svoje ideje u projekte definiranjem, pripremanjem i kontinuiranim praćenjem svih nužnih elemenata pravilno vođenog projekta, uključujući formiranje i upravljanje projektnim timom.

Tečajevi koji se preporučuju kao nastavak programa

  • Radionica za upravljanje projektom
  • Individualni i timski „koučing”