Strateško upravljanje ključnim klijentima (KA)

Date: 2013-07-04 Category: ,

Contact Us!

[contact-form-7 404 "Not Found"]
strategic-account-management2

Tečaj je namjenjen zaposlenima koji se bave direktnom (B2B) prodajom i razvija im svijest o povećavanju šansi za pridobijanje novih klijenata ili poboljšanju nivoa utjecaja na postojeće. Nakon analize studija slučaja iz njihovog svakodnevnog života, polaznici će biti u stanju da odmah primjene stečena znanja.

USPRKOS RAZLIKAMA između kompanija, izazovi su veoma slični u svakoj B2B situaciji: na koji način naša organizacija može pridobiti najbolje klijente koji će održavati našu kompaniju u životu, i kada preuzmemo rad s njima, na koje sve načine možemo maximizirati našu prisutnost?

USPJEŠNE KOMPANIJE znaju da tajna njihovog uspjeha leži upravo u ljudima koji rade u organizaciji klijenta. Ljudi kupuju od ljudi. U cilju dugoročnog uspjeha, moramo znati tko donosi odluke u klijentovoj kompaniji, koji su najbitniji motivi koje ta osoba ima, tko utječe na proces donošenja odluka i kakvi su njihovi prioriteti, i na kraju, kako ljudi koji konzumiraju naše proizvode vide nas i naše usluge. Sve ovo zahtjeva sistemski pristup, kvalitetno i pažljivo planiranje i svjesno upravljanje odnosima sa ljudima.

TIJEKOM TEČAJA, osim osnovnih teorija, polaznici će pripremati slučajeve za dva njihova klijenata u Develorovoj “Matrici Klijenta”, i dizajnirati strategije koje mogu primjeniti odmah nakon završetka tečaja.

Nakon pohađanja ovog programa, polaznici će biti u stanju da planiraju aktivnosti za strateški važnog klijenta i svjesno implementiraju taj plan kroz niz sastanaka.

Preporučeni tečajevi prije ovog programa

Principi Prodaje

Proces savjetodavne prodaje

Tečajevi koji se preporučuju kao nastavak programa

„Koučing” na radnom mjestu

Konzalting za upravljanje ključnim klijentima

Tečajevi vještina pregovaranja