Upravljanje vremenom

Contact Us!

[contact-form-7 404 "Not Found"]
time-management2

Za menadžera, prodavača, administrativnog radnika, ili izvršitelja, Vrijeme predstavlja najveću vrijednost. Program se zasniva na state-of-the-art tehnikama upravljanja vremenom , pomaže ljudima u postizanju veće efikasnosti i smanjenju izuzetno velikog pritiska pod kojim rade, nametnutog rokovima.

TIJEKOM PROGRAMA UČESNICI ĆE USMJERITI SVOJE NAPORE NA zadatke koji će im pomoći u postizanju bolje koncentracije u postizanju ciljeva koje su sami  sebi zadali , obraćajući pažnju na aktivnosti koje su u sprezi sa ovim ciljevima, vještinu upravljanja vremenom, tehnikama delegiranja i primjenom svih ovih vještina radi boljeg upravljanja vremenom, a samim tim i svojim životom.

TEČAJ PODRAZUMJEVA savladavanje vještine  određivanja prioriteta i upravljanja vremenom efikasno i efektivno. Prioriteti će se izvesti putem korištenja radnih listova o upravljanju vremenom i analizom korištenja vlastitog vremena polaznika. Svaki polaznik će naučiti da organizira  i upravlja svojim vremenom.

POLAZNICI ĆE NAUČITI kako da planiraju i organiziraju  svoje vrijeme kako bi postigli osobni uspjeh. naučiti će GTD- metod rada, potpuno razumijevajući elemente ovog moćnog alata.  Kontrolne liste i rokovi ne moraju biti ružne riječi u rječniku! Naučiti će kako da delegiraju, ograniče prekide u radu, i uklone hrpe papira sa radnog stola i postignu bolji rezultat svakog dana.

Do kraja tečaja, polaznici će biti u stanju da Iskoriste svoje vrijeme  što je moguće efektivnije i svladaju tehnike upravljanja radnim zadacima koje im mogu donijeti više osobnog uspjeha i veći uspjeh za svoj tim.

Potencijalna napredna obuka

Osobna efikasnost- koučing

Efektivno vođenje sastanaka

Životno-radna ravnoteža

Efektivno rješavanje konflikata