Bohumil Mandík, Menadžer edukacije prodajnog osoblja – Zentiva

Zentiva„Zentiva a.s. surađuje sa Develorom od sredine 2005. godine kada smo izabrali ovu kompaniju na redovnom tenderu. Naša suradnja je fokusirana na programe obuke za menadžere (liderstvo) i osnovne kompetencije (komunikacija, orijentacija na ciljeve) naših prodajnih zastupnika i proizvodnih menadžera. Develor je proveo programe obuka u skladu sa zahtjevom kompanije Zentiva a u okviru postojećeg edukacijskog programa. Polaznici su dali veoma pozitivne ocjene sadržaja tečajeva, kao i stručnosti trenera prilikom izvođenja, najviše zbog primjene interaktivnih metoda i praktičnih aspekata obuke.
Treneri su pokazali izuzetnu fleksibilnost u korištenju stranih jezika imajući u vidu da su obuke provedene u predstavništvima Zentive u Češkoj, Slovačkoj, Baltičkim zemlljama i Rumuniji. Pored profesionalnog znanja trenera, bili smo jako zadovoljni podrškom koju smo dobijali od rukovodstva Develora.”