Csilla Torma, MCS / ICSS – CEE –Direktor Financija za Regionalni Ured – MagyarCom

magyarcomU okviru našeg razvojnog programa na engleskom jeziku, Develor je bio naš partner- sauradnik u kreiranju i razvoju Međukulturalnog treninga. Razvojem ovog programa, ideja koju smo dugo planirali se realizirala. Kvalitete koje karakteriziraju Develor su profesionalizam, kredibilitet i efektivnost.

Profesionalizam – jer pružaju savremeno, prilagođeno i visoko kvalitetno znanje, u potpunosti odgovarajući na naše potrebe. 

Kredibilitet – jer oformili stav i pristup, uključujući učesnike u program na interaktivan način, zasnovan na primerima iz realnog života i ličnog iskustva 

Efektivnost – jer su naše kolege ne samo prezadovoljne obukom kao takvom, već i njenim efektima – oni su kroz obuku stekli znanje o alatima i metodama koje mogu da primenjuju u različitim situacijama i dobiju merljive rezultate.  

Stoga, verujemo da ćemo imati prilike ponovo da sarađujemo sa dinamični, veselim i posvećenim timom Develora.”