Gabriella Juhász , Direktor HR centra za obrazovanje, razvoj i talente – SIEMENS

“U Simensovoj grupaciji u Mađarskoj uveden je Program za talente uz maksimalnu podršku najvišeg rukovodstva. Izabrali smo Develor za izvođenje prve faze programa za talente na otvorenom tenderskom procesu. Prva faza Programa za talente je predviđala i provođenje Programa “Razvojni centar” (DC – Development Center) u cilju dobijanja dodatnih informacija (pored standardnih rezultata ocjene radnog učinka zaposlenih) kako bi definirali individualne razvojne planove za naše talenturane radnike. Izazov za nas i kolege iz Develora bio je ne samo organizacija DC na najvišem nivou, već i realizacija slijedećih aktivnosti:

  • Definiranje zadataka pomoću kojih bi bila moguća procjena njihovih talenata u skladu sa globalnim sistemom za kompetencije kompanije Simens.
  • Objektivno procjenjivanje kompetencija izabranih talentiranih stručnjaka na osnovu njihovog ponašanja i standardiziranih kriterija.
  • Prikupljanje maksimalne količine informacija u cilju izrade individualnih planova.

Tim za dizajniranje programa i konzultanti Develora su napravili odličan sistem za procjenu naših talenata. U toku pripremne faze, kada se radilo na definiranju zadataka i uspostavljanju kriterija za mjerenje kompetencija Simensa, kao i u tijeku samog izvođenja aktivnosti u okviru DC i davanju povratnih informacija, konzlutanti Develora su bili usmjereni na naše potrebe kao klijenta, maksimalno fleksibilni i profesionalni u obavljanaju svih svojih zadataka. Primjenili su dijagnostičku metodologiju najviše kvalitete koja je dala rezultate koji su nadišli naša očekivanja.”