Ing. Mário Grega, Direktor – VINCI Park Slovačka

VinciparkNakon nekoliko programa obuka koje su za našu kompaniju održale različiti vanjski dobavljači, bojala sam se da li će ovo ponovo biti izgubljeno vrijeme i bačen novac, ili će ipak donijeti  nešto korisno polaznicima. Stekla sam utisak da je često teško primjeniti znanje stečeno na obukama u svakodnevnom radu. Iz toga razloga mi je gotovo uvijek teško odlučiti da li uopće prisustvovati obuci. Međutim, nakon Develorovih treninga, moram reći da sam promijenila svoje mišljenje o ovakvim programima, s obzirom na to da je njihov tim uspio “obogatiti” i razviti sliku zaposlenih o vlastitim aktivnostima, aktivnostima svojih kolega i poslovnih partnera i pozitivno utjecati na njihove radne navike. Develor nas nije razočarao.”