Ing. Monika Kraváriková, HR Direktor – Schneider Electric

“Moje prvo iskustvo sa Develorom bila je organizacija događaja za Schneider Electric sa glavnim ciljem pružanja podrške većoj timskoj koheziji. Na osnovu analize potreba naše kompanije i naših očekivanja, Develor je predložio “Insights” – alat za procjenu tipologije osobnosti. Program je osmišljen u potpunosti u skladu sa našim potrebama, kako u pogledu organizacije, tako i u pogledu korištenja stranih jezika (neki od polaznika su bili stranci), uzimajući u obzir veliki broj polaznika i lokaciju događaja. Obuku “Insights” su proveli slijedeći treneri: Kinga Novotná, Milan Zekucia, Martina Georgievová, Vladimír Rýpal i Dana Nemčická, koji su uspjeli zadržati pažnju polaznika i inspirirati ih da bolje razumiju sebe i svoje kolege. Po završetku ovog događaja dobila sam pozitivan feedback ne samo od naših zaposlenih, već i od rukovodstva. Develor je predložio da se organizira drugi dio ovog događanja – program aktivnosti na otvorenom prostoru – što je također obavljeno na najvišem poslovnom nivou. Nakon ovog prvog pozitivnog iskustva, tražila sam od Develora da pripremi obuku iz područja prezentacijskih vještina za izabranu grupu zaposlenih koji su su stalnom kontaktu sa eksternim klijentima. Obuku je izvela Martina Georgievová, tako što je spojila teoriju i praksu na veoma uspješan način. Moram da pohvalim njenu stručnost i adekvatnu pripremu za obuku, izvođenje iste, kao i način neposrednog davanja povratnih informacija polaznicima tijekom vježbi. Evaluacije koje sam dobila od polaznika su me uvjerile da, ukoliko budemo imali potrebu za dodatnim razvojem naših zaposlenih u budućnosti, rado ću ponovo angažirati Develor.”