Ing. Otakar Bureš, Ph.D., Menadžer poslovne jedinice za onkologiju – Novartis

novartis

“Od 2008. godine sarađujemo sa Develorom na kontinuiranoj edukaciji naših zaposlenih u okviru PJ Onkologije. U početku smo realizirali projekt “Insights” za menadžere koji smo zatim primjenili na sve zaposlene u našoj službi, a potom i na čitav prodajni tim (2009.godine). Suradnju smo nastavili sa članovima prodajnog tima 2010. godine na programu “Pregovaranje sa zahtjevnim klijentima”, nakon čega smo uradili analizu kanala komunikacije, navika i suradnje unutar tima kroz program “timskog sociomapiranja” 2011. godine (svi zaposleni su bili uključeni u ovaj projekt, uključujući i administrativno osoblje). Tijekom čitave suradnje Develor se pokazao kao veoma odgovorna kompanija, kako u organizaciji, tako i u realizaciji obuke. Naš tim je veoma raznolik, sastoji se od ljudi različitih godina, iskustva, obrazovanja, osobnosti, kao i nivoa znanja stečenog na prethodnim obukama. Treneri Develora su se uspjeli prilagoditi ovako “šarenom” timu i uspjeli su da ih osvoje, integriraju i zadrže njihovu pažnju tijekom cijele obuke. Projekat Timskog sociomapiranja pružio nam je drugačiji uvid u situaciju koja postoji u pojedinačnim timovima, suradnju unutar tima, kao i nivo komunikacije između ljudi izvan već oformljenih timova. Veoma smo zadovoljni obukom koja nas je motivirala da naredne godine organiziramo još jedan ovakav program, kako bismo nakon toga mogli analizirati nivo napretka pojedinačnih timova u okviru PJ Onkologija.”