István Látos, Direktor – Denso

“Početkom 2011. godine, već započet razvojni program prešao je na viši nivo. Prema očekivanjima i HR planovima menadžmenta kompanije, trening program mogao je biti nastavljen i proveden do kraja samo ukoliko je zasnovan na temeljnoj i profesionalnoj dijagnostici. U fokusu programa i dijagnostike bio je srednji menadžment kompanije: Menadžer Asistenti, Menadžeri i Viši Menadžeri, ukupno 53 ljudi. S obzirom na rezultate dijagnostike i individualnih konzultacija, Develor je profesionalno implementirao program, i sa kvalitativnog i sa kvantitativnog aspekta. Naše potrebe i prijedlozi bili su dio procesa, i može se reći da smo dobili razumljive, korisne i opipljive informacije. Develorovi konzultanti bili su fleksibilni, orijentirani na klijente, i maksimalno su uzeli u obzir naše sugestije i očekivanja tijkom razvoja upitnika, u fazi provođenja programa, i tijekom evaluacije.”