Júlia Ivanovičová, M.A. , Direktor službe za obuku i razvoj zaposlenih – VUB Banka

“Izabrali smo Develor kako bismo osigurali razvoj naših internih trenera, predavača i razvojnih menadžera. Cilj nam je bio da unaprijedimo njihove vještine u području identificiranja potrebe za obukom, pripreme razvojnih aktivnosti, procjene utjecaja različitih faktora na razvoj organizacije, kao i praktičnu realizaciju rezultata procjene. Naš primarni cilj je bio da postignemo maksimalno moguću efikasnost u obuci ljudskih resursa, i na taj način pružimo podršku u primjeni strategije naše organizacije. Naša očekivanja su bila da nakon pohađanja programa obuke naše kolege unaprijede svoja konzultantska znanja kako bi efikasnije surađivali sa našim internim klijentima.
Jedna od komponenti programa bila je implementacija internih prijekata u okviru VUB grupacije za različite ciljne grupe tijekom koje su naši interni treneri imali mogućnost da se konzultiraju sa Develorovim trenerom u vezi metoda koje se primenjuju. Na ovaj način obuka je imala mnogo veći efekt na razvoj naše organizacije u usporedbi s konvencionalnom obukom. Trener je bio fokusiran ne samo na teoretsko prenošenje novih znanja i vještina, već i na njihovu praktičnu primjenu. Smatramo da je suradnja sa Develorom bila na izuzetno visokom profesionalnom nivou i namjeravamo je nastaviti u cilju sistematičnog i stalnog vršenja utjecaja na razvoj naših zaposlenika i menadžera.”