Kristína Lang, Direktor službe za ljudske resurse – Medeko Cast

Naša kompanija ima približno oko 100 zaposlenih. Osim vođenja dvije topionice, bavimo se i prodajom metala. Godine (2009.) Develor je proveo program „Akademija Liderstva” za naše menadžere i program razvoja prodajnih veština za naše menadžere prodaje. Oba programa bila su zasnovana na analizama potreba i prilagođena okolnostima i okruženju naše kompanije. Jedan dio edukacije financirao je Nacionalni projekat XI /EU fond/, dijelom zahvaljujući profesionalnom rukovođenju Develora. Rezultati evaluacija interaktivnih obuka nadišli su sva očekivanja. Polaznici su takođe dali visoku ocjenu za kvalitetu i profesionalne vještine trenera, koji je često koristio realne životne primjere, simulacije ili vježbe.”