Ladislav Matasovic, Menadžer za učenje & razvoj – SkyEurope Airlines

skyEUDevelor je za našu kompaniju proveo program obuke „Financije za ne-financijske menadžere”. Obuka je bila temeljena na svakodnevnim situacijama u kojima se naši zaposleni nalaze i fokusirana na aktivnu primjenu teorijskog znanja i vještina kroz simulaciju poslovnih situacija. Smatram da je dobar balans teorije i prakse bio ključan tijekom provođenja programa. Učinak trenera tijekom obuke bio je odraz njegovog velikog poslovnog i životnog iskustva, i to mu je pomoglo da efikasno predstavi pojmove iz prezentacije. Najviše cijenim profesionalan, fleksibilan i brz rad koji je Develor primjenio, kao i veliko razumijevanje za potrebe kompanije Sky Airlines.”