Lucia Spinerova, HR Menadžer – COOP Jednota Slovensko

coop jednota

“Godine 2008. u suradnji sa Develorom, dizajnirali smo i proveli program obuke namjenjen menadžerima nabave. Program je bio usmjeren na razvoj međuljudske efektivnosti menadžera i njihovih vještina pregovaranja. Koncept “Insights” razvojnog sistema omogućio nam je da se efektivno usmjerimo na pragmatične trening aktivnosti, podržavaući i razvijajući vještine i sposobnosti polaznika, istovremeno uzimajući u obzir i njihove vlastite osobine. Profesionalna orijentacija na potrebe klijenta i kvalificiran trener sa odličnim predznanjem u području robe široke potrošnje su bili ključni faktori uspješnog provođenja programa. Hvala vam na svemu i radujem se našoj budućoj suradnji.”