Peter Ganchev, Šef službe za obuku zaposlenih – Adecco

adecco

“…Veoma smo impresionirani sposobnošću trenera Develora Bugarska u pogledu pripreme obuke, kao i prilagođavanja i suradnje sa veoma različitim polaznicima. Jako cjenimo uloženo vrijeme i trud suradnika iz Develora u okviru pripremne faze, kada su organizirali niz sastanaka na različitim nivoima u okviru organizacije. Glavni treneri su uspešno prilagodili teorijske modele svakodnevnom radu polaznika, koristeći primjere i vježbe zasnovane na stvarnim situacijama. Develor Bugarska je ostavio odličan utisak svojom sposobnošću da nam pomogne u realizaciji, organizaciji i administrativnoj implementaciji i izvještavanju o aktivnostima financiranim od strane EU.”