PhDr. Eva Schillerová, Menadžer za regrutiranje i edukaciju zaposlenih, i Ing. Jozef Bundala, Direktor za upravljanje ljudskim resursima – Prvá Stavebná Sporiteľňa

prva-stavebna-sporitelna-logo

“Kompanija “Prvá stavebná sporiteľňa” je i ranije surađivala sa Develorom na određenim razvojnim projektima. Iznova i iznova, oni su nam dokazivali da imaju najprofesionalniji pristup koji nije fokusiran isključivo na prezentiranje određene teme. Cjenimo inspirativnu komunikaciju koja vlada tijekom pripreme treninga, njihovog provođenja, ali i preporuke i savjete za daljnje korake koji bi trebalo napraviti. Tijekom 2009. i 2010. godine surađivali smo sa Develorom u okviru obuke našeg menadžerskog osoblja kako bismo ih pripremili za ulogu ocjenjivača u procesu uvođenja MbO (Management by Objectives – upravljanja u skladu sa postavljenim ciljevima). Izuzetno cjenimo suradnju sa gđom Kinga Novotná i trenerom, gđom Martina Georgievová tijekom pripreme programa. Tijekom prve faze pomogle su nam da obučimo menadžere za „postavljanje ciljeva u okviru MbO sistema”, što na individualnom, što na nivou tima. Tijekom obuka, gđa Georgievová je uspjela na jednostavan način objasniti polaznicima princip i upotrebu “raščlanjivanja ciljeva”. U radionici koja je uslijedila, trener je preuzeo ulogu domaćina, pomažući budućim ocjenjivačima u diskusiji o glavnim stavkama, da odgovore na individualna pitanja i ujedine različita mišljenja i pristupe. Na narednoj obuci, održanoj neposredno prije Mbo intervjua, gđa Georgievová je sa menadžerima vježbala pripremu i realizaciju intervjua, i ukazala im na prepreke i probleme sa kojima se mogu susresti. Nakon provođenja procesa ocjenjivanja u kompaniji, Kinga Novotná i Martina Georgievová su nam pomogle implementirati i evaluirati, uz pomoć upitnika, Mbo proces ocjenjivanja, kako za ocjenjivače tako i za ocjenjivane. Njihovi savjeti, komentari i rezultati ankete pomogli su nam provesti promjene koje su ubrzo nakon toga bile implementirane u naš sistem ocjenjivanja.

Cjenimo složen pristup koji Develor ima i mogućnost da predvidi tijek procesa od početka do kraja, kao i njihovo zalaganje za evaluaciju naše međusobne suradnje.”