Silvia Flaugnattiová, HR Menadžer – Opavia Lu / Kraft

Opavia

“Develor nam je ponudio svoje usluge početkom 2007.godine. Na osnovu analize potreba koju su proveli, kreirali su program obuke specijalno za našu kompaniju. Njihova prednost u odnosu na konkurenciju je bio njhov profesionalizam i osobna zrelost njihovog trenera, koji je zahvaljujući svom višegodišnjem iskustvu u okruženju prodaje robe široke potrošnje navodio korisne primjere iz stvarnih životnih situacija i uspio održati pažnju polaznika i zainteresirati ih za program. Ovo mu je pomoglo i da odgovori na sva usko stručna pitanja i ponudi rješenja za situacije sa kojima se naše prodajno osoblje svakodnevno susreće. Naši zaposleni su pohvalili ovaj program , kvalitetu treninga, kao i facilitaciju trenera koji se u potpuosti identificirao sa njima i njihovim poslovnim ulogama. Obuka iz područja osobne tipologije je bila interesantna i utjecajna, i pomogla je u poboljšanju komunikacije na više nivoa u našoj kompaniji.