Stela Petrova, Menadžer za finansije i administraciju – Merck

merck“…Željela bih iskazati veliko zadovoljstvo suradnjom sa Develorom Bugarska. Naša komunikacija započela je 2010.godine, kada je kompanija Merck Bugarska angažirala Develor da provede različite programe obuke za zaposlene u područjima prodaje, komunikacija i odnosa sa klijentima. Programi su nastavljeni tijekom 2011. godine. Rezultat programa je bio vidljiv – moj tim je suštinski promjenio pristup i način komunikacije sa kolegama iz drugih odjeljenja. Počeli su lakše ostvarivati svoje ciljeve i na najjednostavniji način rješavati poslovne situacije. Program obuke doprinio je i značajnoj promjeni samog tima – komunikacija je razumljiva i konkretna, timski duh je vidljiv i postoji inicijativa za preuzimanje odgovornosti.”