Tibor Lados, HR Direktor – Elektrana Matra

Matra elektrana je angažirala Develor Consulting Ltd. U proljeće 2012. godine u cilju razvoja i realizacije sveobuhvatnog programa obuke za rukovodstvo na najvišem i srednjem nivou (ukupno 2300 zaposlenih).

Ciljevi obuke su bili povećanje nivoa sigurnosti na radu kao i podizanje nivoa svjesti o potrebi poštivanja standarda sigurnosti, a u skladu sa smjernicama i preporukama direkcije kompanije RWE AG. Develor Consulting je dostavio ponudu sa potpuno novim pristupom, sa naglaskom na interaktivnom angažiranju polaznika. Ova primamljiva ponuda sa nekoliko inovativnih prijedloga iz područja uvođenja u ponašanje i stavove zaposlenih, je bila bolja od konkurentskih ponuda u svim područjima.

Program obuke od ukupno 105 dana je uspješno realiziran za 26 dana zahvaljujući angažiranju tima sastavljenog od 5 iskusnih i stručnih trenera, koji su nadišli sva očekivanja polaznika i našeg rukovodstva. Tijekom izvođenja intenzivne četvorosatne obuke, treneri su uspjeli efektivno prenijeti praktična znanja i vještine koje su polaznici mogli odmah primjeniti u svom svakodnevnom radu. Naša kompanija je u potpunosti zadovoljna razvojem i izvođenjem programa, tako da možemo slobodno reći da je Develor u potpunosti zadovoljio sva naša očekivanja.”