Zuzana Vasáková, Šef tima za trening unutar prodajne mreže – Bawag Banka

BAWAG“Develor je pripremio kompleksan razvojni program za naše zaposlene u filijalama. Ovaj program uključivao je “Insights” tipologiju, orijentaciju na kupca, razvoj prodajnih vještina, kao i obuke za menadžere. Najviše cjenimo profesionalni pristup trenera koji su na veoma prirodan i spontan način pridobili publiku. Svaka obuka bila je pripremljena u skladu sa procjenom potreba grupe i na osnovu feedback-a sa prethodnih obuka. Teorija i praksa su bile dobro izbalansirane, trener nije držao monologe, već je obuka bila u velikoj mjeri interaktivna. Osnovno znanje i vještine polaznici su mogli da primjene i vježbaju kroz studije slučaja. Priprema, realizacija i evaluacija svakog treninga bile su na visokom nivou. Zadovoljni smo komunikacijom i fleksibilnom suradnjom koju smo uspostavili sa Develorom.”