Poboljšanje prodaje

 


Ljudi koji napreduju kroz procese

KOMPETENTNI PRODAVAČI OSTVARUJU REZULTATE UZ PODRŠKU EFIKASNIH INTERNIH PROCESA. Usluge za Poboljšanje prodaje koje Develor nudi fokusirane su na osobne kompetencije i usklađivanje procesa, sistema i Ključnih indikatora učinka (KPI). Naša rešenja pružaju okvir za efikasno upravljanje prodajom, ohrabrujući zaposlene i menadžment kompanije da ostvare što bolji učinak. Programi koje nudimo zasnovani su na istraživanjima ljudskih sposobnosti i vještina, prodajnih alata, ključnih indikatora učinka i samog sistema. Planiranje i primjena programa koji su zasnovani na Kirkpatrikovoj teoriji i sistemu garantiraju mjerljivi napredak poslovnih rezultata. I kakav je ishod? Stručnjaci za prodaju i odnose sa klijentima su u mogućnosti da zadrže i dodatno razvijaju odnos sa klijentima, istovremeno pridobivajući njihovo povjerenje i uspostavljajući komunikaciju sa novim klijentima. Svi programi edukacije iz ovog područja zasnovani su na našem neprikosnovenom “Mandala Sales” prodajnom sistemu koji prepoznaje kompetencije neophodne za uspješnu prodaju u svim poslovnim segmentima. Osim toga, rukovodioci će moći dodatno usmjeravati i razvijati svoj tim prodavača na efikasan i predani način.

POVEZANI DEVELOR PROIZVODI