Koncept "X – učenja"

xl
“Program obuke nije bilo kakav događaj, već proces” – organizacije u sve većoj meri prepoznaju značaj i uticaj Brinkerhofovog istraživanja: Efekat bilo čijeg razvoja direktno zavisi od toga čime se osoba bavila pre, a čime nakon završetka programa obuke. Develorov koncept “X – učenja” predstavlja način za proširivanje granica učenja, u vremenu i prostoru.

why does training failDevelor dodatno ulaže u pripremu kako učesnika, tako i čitave organizacije za provođenje željene promjene ponašanja. Pored regularnih pripremnih razgovora i online upitnika, mi također ističemo značaj i provodimo istraživanja konkretnih potreba i analizu trenutnog nivoa ponašanja učesnika, uz pomoć naše široke mreže alata za dijagnosticiranje problema. Cilj koji treba biti ostvaren, kao i ciljna grupa sudionika utječu na izbor alata kojima se služimo: počevši od ispitivanja kompetencija, preko Mistery shopping-a i Shadowing-a , do evaluacije “360 stupnjeva” i Razvojnih centara.

diagram

Dizajn sadržaja kompleksnih razvojnih projekata počinje definiranjem koji su to ključni indikatori za učinak (KPI) koji treba da budu unaprijeđeni u određenoj organizaciji; što je izvor definicije kritičnih ponašanja koja treba da budu razvijena u cilju postizanja očekivanih rezultata. Develor-ov tim profesionalaca se pridržava logike Kirkpatrick-ovog mehanizma planiranja u cilju ostvarivanja organizacijskog utjecaja naših programa obuke.

Uloga elemenata upravljanja promjenom je kreiranje želje za mijenjanjem njihovog trenutnog stanja. U skladu sa tim mi se brinemo o tome da organizacija, direktno nadređeni, kolege kao i druge interesne strane podržavaju i žele da primjene novo ponašanje.

Nakon završetka programa obuke vrši se implementacija alata za podršku primjeni željenog ponašanja, procesa, sistema i aktivnosti. To je siguran način pomoću koga sudionici prenose motivaciju i posvečenost stečenu tijekom programa obuke i na svoje radno mjesto. Mi implementiramo sustave nadgledanja koji pružaju brz i kontinuirani feedback i organizaciji i sudioniku; dosadašnje iskustvo nam je pokazalo da je najveći motivator za promjenu upravo razvoj promjene sam po sebi.

Svjesna i  strukturirana primjena pristupa “x – učenja” predstavlja garanciju da program obuke pozitivno doprinosi poslovnim rezultatima i demonstrira dokaze da je njegovo provođenje imalo veliki značaj za organizaciju.